Krzysztof Cichosz
19.03 - 17.04.2009
Fotoinstalacje (2008)


Krzysztof Cichosz 

Urodzony w 1955 r. w Łodzi.
Edukacja:
1985 – 1989 Wyższe Studium Fotografii w Warszawie
1999 – 2002 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.
 2004 – tytuł doktora sztuki w specjalności artystycznej fotografia (PWSFTviT).
Twórczość w zakresie fotografii dokumentalnej, socjologicznej i kreacyjnej
oraz mediów elektronicznych.
Opracował własną, unikalną metodę wykonywania wielkoformatowych, przestrzennych fotoinstalacji – łączących fotografię z elementami malarstwa,
rzeźby i techniką komputerową.
Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych, wziął udział w ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych.
Został laureatem kilku nagród za działalność artystyczną i popularyzatorską.
Jest pomysłodawcą i kuratorem działającej w Łodzi od 1983 r. Galerii FF
(Forum Fotografii), aktualnie w Łódzkim Domu Kultury.
Był kuratorem kilku dużych wystaw zbiorowych.
Pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.


Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów – zrealizowanych metodą, nad którą pracuję od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od trzech do pięciu, najczęściej w czterech).

Podstawę ich realizacji stanowią obrazy-archetypy zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, ekranów telewizora i monitora, itp... Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji-konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane rastry (struktury graficzne) na wiele drobnych elementów rozmieszczonych na warstwach z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te, tworzą duże obiekty – prawie abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia – dzięki aktywności i syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego...

Zderzając symboliczność wybranych obrazów-archetypów z symboliką destruujących je rastrów, staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie...

Krzysztof Cichosz
Design & Content copyright © 2008 - www.galeria.klub13muz.pl Code © 2008 - www.vis-multimedia.com All right reserved! stat4u.pl admin

statystyka