Bartek Otocki Czy jest bezpiecznie?
12.10.2012 - 04.01.2013


Bio

Malarz, wykładowca szczecińskiej Akademii Sztuki. Dyplom z malarstwa w 2003 roku w prac. prof. Ryszarda Hungera w ASP w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa, doktorat z malarstwa w 2011 roku na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W latach 2003–2012 asystent (od 2011 – adiunkt) w pracowni malarstwa i rysunku prof. Jarosława Chrabąszcza w ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Obecnie adiunkt na Wydziale Malarstwa
i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi pracownię rysunku oraz jest asystentem prof. Piotra C. Kowalskiego w pracowni malarstwa.

„Za najbardziej fascynującą w procesie kreowania obrazu uważam chwilę, w której pewne treści przejawiają się w nim za moim pośrednictwem, ale niejako bez mojego świadomego udziału. Cały trud i wysiłek włożony w opanowanie medium wynagrodzony zostaje właśnie w tym szczególnym momencie w którym obraz „zdarza się” i manifestuje nieledwie samoistnie, poza kontrolą twórcy.
To jakby wyższa forma przypadku, ponieważ nie jest to jedynie udany zestaw malarskich gestów,
a raczej pojawienie się w obrębie płaszczyzny czegoś co roboczo nazywam „obecnością”. Po kilku latach zajmowania się tym zagadnieniem wciąż nie mam nad nim kontroli i nie wszystkie moje prace są jego kwintesencją, nie zawsze udaje mi się ten duchowy pierwiastek należycie wyzyskać.”
Więcej aktualnych informacji na: www.bartekotocki.com.

Design & Content copyright © 2008 - www.galeria.klub13muz.pl Code © 2008 - www.vis-multimedia.com All right reserved! stat4u.pl admin

statystyka