Michał Dudek
11.12 - 31.01.2009
Sounds of Room.
Medianovercontrol. (2008)

Na interdyscyplinarny projekt Sounds of Room. Medienovercontrol będą składać się instalacje: dźwiękowa oraz wideo, a także towarzyszący im koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu artysty. W instalacji dźwiękowej Sounds of Room artysta poddaje twórczej analizie często niewyczuwalne dla ludzkiego ucha dźwięki towarzyszące funkcjonowaniu budynków. Zarejestrowane przez Dudka szumy, szmery i odgłosy, wzmocnione i zmodulowane, będą prezentowane w jednej z sal galerii za pomocą zbudowanego przez artystę specjalnego głośnika. Medienovercontrol to interaktywna instalacja wideo, w której widz ma możliwość kontrolowania zmiany i deformacji obrazów  pojawiających się na ekranie. Praca jest refleksją na temat wszechobecności obrazów medialnych, kreujących rzeczywistość, czy też metarzeczywistość, w której funkcjonują współczesne społeczeństwa Zachodu.

Gabriela Jarzębowska, Eva Milczarek - kuratorki wystawy


Sounds of Room. Medianovercontrol

Instalacja dźwiękowa Sounds of Room (Dźwięki Obiektu)


Instalacja dźwiękowa pojawia się w tej realizacji jako czysty zapis, kompozycja elektroakustyczna bądź, inaczej mówiąc, muzyka konkretna. To kompozycja nagranych przeze mnie dźwięków, próba uchwycenia i odtworzenia specyficznej, indywidualnej „atmosfery pomieszczeń” w wybranym miejscu realizacji instalacji. Obiekt architektoniczny, który staje się niejako podmiotem, a nie przedmiotem mojego wnikliwego „akustycznego badania” (budynek to całościowo potraktowany organizm, którego żywymi tkankami są składające się na niego pomieszczenia), zostaje poddany  kilkutygodniowej analizie dźwiękowej. W aspekcie stricte  pragmatycznym moje działanie sprowadza się do zarejestrowania i udostępnienia za pomocą różnego rodzaju mikrofonów nagrania dźwięków istniejących w eksplorowanym obiekcie.
Moim celem jest odnalezienie i wydobycie „wewnętrznej  muzyki”, która praktycznie cały czas istnieje w budynku (odbieranej jako coś nieistotnego, drugoplanowego, nie stanowiącego wystarczająco przykuwającego tematu samego w sobie).  To wszystko to, co możemy określić jako „przezroczyste” dla ucha ludzkiego szmery, szumy, które cały czas nam towarzyszą, nie mając szczególnego znaczenia ze względu na to, że  ich  słyszalność jest niska i  bezpośrednio nie oddziałują one na życie człowieka (swego rodzaju „dźwięki poboczne”).
Atmosfera dźwiękowa, która w ten sposób powstaje jest niekończącą się wibracją, pulsowaniem, energią przenikających się odgłosów,  które choć niewychwytywalne,  cały czas są z nami – wszechpotężne i wszechwładne niepostrzeżenie ....
Cisza, w tak zarysowanym kontekście, jest utopią, względnym, paradoksalnym  stanem, który praktycznie nie istnieje, nie może mieć miejsca w świecie ożywionym, a więc emitującym właściwe dla siebie szepty i pogłosy.
Poprzez tą instalację staram się ukazać budynek wraz z przynależącymi do niego pomieszczeniami jako żywą, a nie martwą naturę, w pewnym sensie byt równoważny z niezależnym istnieniem ludzkim. Można powiedzieć,  iż za pomocą dźwięku jestem w stanie przedstawić charakter obiektu i jego ukrytą "osobowość ".
Głównym założeniem instalacji jest więc dotarcie do i swoiste „wyzwolenie”  tożsamości obiektu.
Ponieważ jest to już oficjalnie trzeci projekt realizowany według tej koncepcji, jestem w stanie powiedzieć, iż za każdym razem swoista „dźwiękowa osobowość” pomieszczeń przejawia się inaczej, ich wewnętrzne rytmy i melodie różnią się między sobą. Jest to oczywiście uwarunkowane konkretną architekturą budowli, strukturą, lokalizacją i tego typu podobnymi czynnikami. Spójna, stanowiąca zamkniętą całość kompozycja będzie uzupełniona również o  zamontowane w budynku mikrofony, które w trakcie ekspozycji  spełnią funkcję żywych przekaźników dźwięku. „Utwór muzyczny”,  jaki w ten sposób zostanie przygotowany na potrzeby instalacji, będzie prezentowany w jednej z sal galerii za pomocą zbudowanego przeze mnie specjalnego głośnika.

 Interaktywna instalacja Medianovercontrol

Interaktywna instalacja Medianovercontrol powstała na drodze elektronicznych eksperymentów, otwierając mi drogę do zbudowania interaktywnych monitorów. Monitor telewizyjny jako obiekt sztuki - nie jako zwykły przekaźnik danych. Obraz z ekranu filmowego towarzyszy nam już od ponad stu lat.  Odbiornik telewizyjny od ponad pięćdziesięciu lat jest zaś nieodłącznym
gadżetem w obowiązkowym zestawie wyposażenia domowego przeciętnego Europejczyka, wręcz niezbędnym dla jego „prawidłowego” funkcjonowania. Podstawowa rolą, jaką monitor telewizyjny ma do odegrania, jest przekazywanie danych – potrzebnych informacji, które często jednak stają się polem do szeroko zakrojonych manipulacji.
Niby na ekranie pojawia się obraz rzeczywistości, rządzących nią praw i prawd...  Pytanie tylko: Czy aby na pewno jest to prawdziwy obraz?

Chciałbym zaprezentować interaktywny obiekt zbudowany przeze mnie z monitora lcd, platyny, syntezatora i fotorezystorów. Monitor staje się tutaj przedmiotem, na który bezpośrednio mogą wpływać widzowie, odwrotnie więc niż w przypadku, gdy za pomocą odbiornika telewizyjnego media manipulują świadomością człowieka.

Medialna rzeczywistość TV jest więc obecnie w dużej mierze kreatorem tego, co uważamy za realne. Poprzez odpowiedni program dowiadujesz się, co się teraz nosi, jaki krem zapewni ci mniej zmarszczek, albo  w co najlepiej inwestować, i jakim samochodem jeździć.
Telewizor, pokojowa kapliczka domownika, jest obiektem odpowiedzialnym za kształtowanie człowieka, jego specyficzną edukację (indoktrynację) w kierunku, jakim powinien się stać, by spełnić wymagania świata oddanego we władanie mediów. Niestety, dla niektórych poznanie zaczyna i kończy się na oglądanym na ekranie telewizora programie. Myślę, że bardzo wielu ludzi bezwolnie poddaje się presji informacji  i stereotypów, jakie obecne są w mediach, próbując dopasować się do danego wzorca. W przypadku mojej instalacji monitor TV przejmuje funkcję zmodyfikowanego obiektu sztuki. To widz jest tym, który ma możliwość kontrolowania zmiany i deformacji obrazów  pojawiających się na ekranie.

Michał Dudek

 

Design & Content copyright © 2008 - www.galeria.klub13muz.pl Code © 2008 - www.vis-multimedia.com All right reserved! stat4u.pl admin

statystyka